Family MORDELLIDAE Latreille, 1802

ハナノミ科

 日本産ハナノミ科は26属184種9亜種に分類されています。

ヒメハナノミ族(Tribe Mordellistenini Ermisch, 1941)は、Tsuru (2021)によって属名の変更やシノニム等が行われ、14属105種にまとめられました。

Tsuru, T., 2021. Revision of the tribe Mordellistenini (Coleoptera: Mordellidae) in Japan. Japanese Journal of Systematic Entomology, Monographic Series, (5): 1-282.


74.1 Subfamily Mordellinae Latreille, 1802 / ハナノミ亜科
     *: この欄の数字等は、保育社 原色甲虫図鑑の巻数-図版番号-掲載頁数を示しています
     **: ●は、中国四国地方に分布記録がある種を示します ●中四国の分布図 1 (1-68) ●中四国の分布図 2 (83-182)

 

 

番号 学名 / 和名 分布 ** * 備考
    Tribe Mordellini Latreille, 1802
1 Curtimorda maculosa (Naezen, 1794) / キノコホシハナノミ HOK, HON, SHI, KYU; Sakhalin, China, Siberia, Europe III-66-384  
2 Glipa (Macroglipa) asahinai Nakane & Nomura, 1950 / キンモンオビハナノミ Og-cc, Og-hh   III-65-380 絶滅危惧 IA類(CR
3 Glipa (Macroglipa) cinereonigra (Fairmaire, 1893) / ワモンオビハナノミ HON, Yak, T-R, Amm, Okn, Ish, Iri; Taiwan, China III-65-380 Glipa apicalis Pic, 1922;
Glipa shibatai Nakane, 1960
4 Glipa (Macroglipa) fasciata Kôno, 1928 / コオビハナノミ HON, SHI, KYU, SKs, Yak, Amm, Okn; Taiwan, China III-65-380  
5 Glipa (Macroglipa) formosana Pic, 1911 / タイワンオビハナノミ Amm, Okn; Taiwan, China   III-65-380  
6 Glipa (Macroglipa) karubei Takakuwa, 1993 / カルベオビハナノミ KYU, Yak      
7 Glipa (Macroglipa) kibiana Takakuwa, 2007 / キビノオビハナノミ HON    
8 Glipa (Macroglipa) kusamai Takakuwa, 1999 / クサマオビハナノミ Okn      
9 Glipa (Macroglipa) ogasawarensis Kôno, 1928 / オガサワラオビハナノミ Og-cc, Og-hh   III-65-380 絶滅危惧 IA類(CR
10 Glipa (Macroglipa) ohgushii (Chûjô, 1957) / アヤオビハナノミ HON, Yas, SHI, KYU, Tsm III-65-379  
11 Glipa (Macroglipa) oshimana Nomura, 1966 / オオシマオビハナノミ HON, Amm, Okn; Taiwan, China   III-65-380  
12 Glipa (Macroglipa) pici Ermisch, 1940 / ピックオビハナノミ HON, SHI, KYU, Yak; Taiwan, China III-65-380  
13 Glipa (Macroglipa) satoi yanma Takakuwa, 1986 / サトウオビハナノミ 奄美沖縄亜種 Amm, Okn   III-65-380 Glipa (Macroglipa) formosana yanma Takakuwa, 1986
14 Glipa (Macroglipa) sauteri Pic, 1911 / ザウテルオビハナノミ HON, KYU, KKs, Yak, T-Nak, Amm, Ish; Taiwan, China, SE  Asia   III-65-379 Glipa (Macroglipa) masatakai Chûjô, 1960 / トカラオビハナノミ
15 Glipa (Macroglipa) separata Pic, 1941 / イリエオビハナノミ Okn, Ish, Iri; Taiwan, China, Vietnam   III-65-380 Glipa iriei Takakuwa, 1987
16 Glipa (Macroglipa) shirozui Nakane, 1949 / オオオビハナノミ HON, Iz-Mk, Oki, SHI, KYU, Tsm, Yak; Korea, China, Taiwan III-65-379  
17 Glipa (Macroglipa) uenoi Takakuwa, 1986 / ウエノオビハナノミ Got, Yak, Krs, Amm, Tok, Okn; Taiwan, China      
18 Glipa (Macroglipa) watanabeorum Takakuwa, 2002 /  Ish; Taiwan      
19 Glipa (Stenoglipa) azumai Nakane, 1950 / サタオビハナノミ SHI, KYU, Yak, Krs, Iri; China, Taiwan III-65-379  
20-1 Glipa (Stenoglipa) hatayamai hatayamai Takakuwa, 2000 / ハリオオビハナノミ 基亜種 KYU, T-Nak, Okn   III-65-379  
20-2 Glipa (Stenoglipa) hatayamai izuinsulana Takakuwa, 2000 / ハリオオビハナノミ 伊豆諸島亜種 Iz-My, Iz-Mk, Yak, Krs, Amm, Tok; Taiwan, China, Indochina Pen., Malay      
21 Glipa (Stenoglipa) ishigakiana ishigakiana Kôno, 1932 / イシガキオビハナノミ Ish, Iri, Yon   III-65-379  
22 Glipa (Stenoglipa) kurosawai Takakuwa, 1985 / クロサワオビハナノミ Og-hh   III-65-379 絶滅危惧 IA類(CR
23 Glipa (Stenoglipa) nipponica Nomura, 1957 / ノムラオビハナノミ Iz-My, Hrd, Got, Yak, Krs, T-Nak, Amm, Okn; China   III-65-379  
24 Glipa (Stenoglipa) watanabei Takakuwa, 2000 / ワタナベオビハナノミ Ish, Iri; Taiwan      
25-1 Hoshihananomia auromaculata nipponica Nomura, 1962 / オオキボシハナノミ 本土琉球亜種 HOK, HON, SHI, KYU, Tsm, Tan, Yak, Kue, T-Nak, Amm, Okn III-66-383 Hoshihananomia auromaculata amamiana Nomura, 1962 Takakuwa, 1986bによる
25-2 Hoshihananomia auromaculata nishimurai Takakuwa, 1986 / オオキボシハナノミ 伊豆諸島亜種 Iz-My, Iz-Hch      
26 Hoshihananomia borealis Nomura, 1957 / コモンホシハナノミ Iz-Hch, Yak, Amm, Okn, Iri; Taiwan, China   III-66-384  
27 Hoshihananomia composita (Walker, 1958) / コーシュンシラホシハナノミ Ish, Iri, Yon; Taiwan, Philippin, Indochina, India, Suri Lanka   III-66-384 Hoshihananomia composita sakishimana Nomura, 1966
28 Hoshihananomia hananomi (Kôno, 1928) / キボシハナノミ HON, SHI, KYU, Yak; Korea, Taiwan III-66-383  
29-1 Hoshihananomia katoi katoi Nakane & Nomura, 1957 / ニセキボシハナノミ 基亜種 SHI, KYU, Yak, Amm, Okn, Ish, Iri; Taiwan, Thailand(north) III-66-383  
29-2 Hoshihananomia katoi boninensis Nomura, 1975 / ニセキボシハナノミ 小笠原諸島亜種 Og-cc, Og-hh   III-383 絶滅危惧 IA類(CR
オガサワラニセキボシハナノミ
30 Hoshihananomia kirai Nakane & Nomura, 1950 / キラホシハナノミ Ish, Iri, Kur, Hat, Yon; Taiwan   III-66-384  
31 Hoshihananomia kurosai Chûjô & Nakane, 1955 / ウスキボシハナノミ Oks, HON, KYU, Yak, Okn   III-66-383  
32 Hoshihananomia kusuii Nomura, 1975 / クスイキボシハナノミ Og-cc, Og-hh   III-66-383 絶滅危惧 IA類(CR
33 Hoshihananomia mitsuoi Nakane & Nomura, 1950 / ミツオホシハナノミ HON, SHI, Shd, KYU III-66-383 SHIは佐藤(2016) へりぐろ(37):25-26
34 Hoshihananomia nakanei nakanei Takakuwa, 1986 / ナカネホシハナノミ Amm, Okn      
35 Hoshihananomia ochrothorax Nomura, 1975 / キムネキボシハナノミ Og-cc, Og-an, Og-mk, Og-mu, Og-hh   III-66-383 絶滅危惧 II類(VU
36 Hoshihananomia oshimae Nomura, 1967 / オオシマホシハナノミ Amm; Taiwan   III-66-384  
37 Hoshihananomia perlata (Sulzer, 1776) / シラホシハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Yak; Kuril, Sakhalin, Mongolia, Kazakhstan, Siberia, Europe III-66-383  
38 Hoshihananomia pirika Kôno, 1935 / オオシラホシハナノミ HOK, HON, SHI, KYU; Korea III-66-384  
39 Hoshihananomia pseudohananomi Kiyoyama, 1993 / オオサカキボシハナノミ HON    
40 Hoshihananomia splendens (Miwa, 1933) / ヤエヤマキボシハナノミ Ish, Iri   III-66-384  
41 Hoshihananomia trichopalpis Nomura, 1975 / オガサワラキボシハナノミ Og-cc, Og-an, Og-ot, Og-hh   III-66-384 絶滅危惧 II類(VU
42 Macrotomoxia castanea Pic, 1922 / クリイロヒゲハナノミ HON, Iz-Kz, Iz-My, Iz-Mk, Iz-Hch, SHI, KYU, SKs, Tan, Yak, Krs, Amm, Tok, Okn, Ihy, Ish, Iri, Yon; Taiwan, China, Russian Far East, Thailand, Vietnam, Malay, Borneo III-65-376 Higehananomia palpalis Kôno, 1935
43-1 Mordella brachyura brachyura Mulsant, 1856 / クロハナノミ 基亜種 HOK, HON, Tob, SHI; Sakhalin, Taiwan, Palaearctic III-66-386  
43-2 Mordella brachyura akage Nomura, 1958 / クロハナノミ 北海道亜種 HOK   III-386  
44 Mordella holomelaena holomelaena Apfelbeck, 1914 / コクロハナノミ HOK, HON; Sakhalin, Palaearctic III-387  
45 Mordella kanpira Takakuwa, 1985 / ヒメキンケクロハナノミ Okn, Iri   III-66-386  
46 Mordella latipalpis Nomura, 1958 / ヒロヒゲクロハナノミ HON; Korea   III-387  
47 Mordella niveoscutellata Nakane & Nomura, 1950 / ホソクロハナノミ HON, SHI, KYU, Cokn, KKs, SKs, Yak, Kue, Kik, Amm, Okn; Taiwan III-66-386  
48 Mordella onaga Nomura, 1958 / オナガクロハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, SKs, Yak III-66-386  
49 Mordella oxyptera Nomura, 1958 / トガリバクロハナノミ HON, SHI, KYU; Korea III-387  
50 Mordella sasajii Takakuwa, 2001 / ササジクロハナノミ Okn, Iri      
51 Mordella tokejii Nomura, 1958 / トケジクロハナノミ HOK, HON, SHI; Korea, China(northeast) III-387  
52 Mordellaria arakii (Nakane & Nomura, 1950) / アラキハナノミ HON, SHI, KYU III-66-384  
53 Mordellaria aurata (Kôno, 1928) / アカカタハナノミ HOK, HON, SHI, KYU; Russian Far East III-66-384  
54 Mordellaria hananoi (Nakane & Nomura, 1950) / ハナノハナノミ HON, SHI; Taiwan III-66-385  
55 Mordellaria humeralis Nomura, 1961 / カタモンハナノミ Amm, Tok, Okn, Ish   III-385  
56 Mordellaria latior Nomura, 1967 / カタジロハナノミ KYU, Yak, Ish; Taiwan   III-66-385  
57 Mordellaria triguttata Nomura, 1961 / ミツモンハナノミ T-Nak, Amm, Okn   III-66-385  
58 Mordellaria zenchii Tokeji, 1953 / ゼンチハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Tsm III-66-384  
59 Paratomoxia (Metatomoxia) crux (Kôno, 1928) / ジュウジモンハナノミ HOK, HON III-65-378  
60 Paratomoxia (Metatomoxia) nipponica (Kôno, 1928) / モンハナノミ HOK, HON, Tob, Iz-My, Iz-Mk, SHI, KYU, SKs, Yak, T-Nak, T-Kch; Russian Far East III-65-377 Tomoxia nipponica Kôno, 1928
61 Paratomoxia (Metatomoxia) scutellata (Kôno, 1928) / ネジロモンハナノミ HOK, HON, SHI, KYU; Russian Far East III-65-377 Tomoxia scutellata Kôno, 1928
62 Stenomordella ochii Kiyoyama, 1975 / アマミホソハナノミ Amm; China   III-66-386  
63 Tomoxia formosana Chûjô, 1935 /  Japan; Taiwan      
64 Tomoxia relicta Takakuwa, 1985 / オガサワラモンハナノミ Og-hh, Og-cc, Og-ot   III-65-377 絶滅危惧 IB類(EN
65 Tomoxia ryukyuana Takakuwa, 1985 / リュウキュウモンハナノミ Amm, Okn, Ish, Iri   III-65-377  
66 Tomoxia similaris Nomura, 1967 / フタモンハナノミ HON, SHI, KYU III-65-377  
67 Tomoxioda truncatoptera (Nomura, 1958) / キレバネクロハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Tsm; Taiwan, China III-66-386 Mordella truncatoptera Nomura, 1958
68 Variimorda (Variimorda) ainu (Nomura, 1958) / コモンハナノミ HOK, HON   III-66-386  
69 Variimorda (Variimorda) flavimana (Marseul, 1877) / キンオビハナノミ HOK, HON, SHI, Shd, KYU, Tsm, Yak; Taiwan, China III-66-385  
70 Variimorda (Variimorda) hiromiae Takakuwa, 2010 / ヒロミキンオビハナノミ Og-hh     絶滅危惧 II類(VU
71-1 Variimorda (Variimorda) ihai ihai Chûjô, 1959 / ヨツモンハナノミ 基亜種 Amm, Tok, Okn, Ish, Iri   III-66-386  
71-2 Variimorda (Variimorda) ihai boninensis Nomura, 1975 / ヨツモンハナノミ 小笠原亜種 Og-cc, Og-an, Og-hh, Og-mu   III-386 準絶滅危惧(NT
72 Variimorda (Variimorda) inomatai Takakuwa, 1985 / オガサワラキンオビハナノミ Og-hh   III-66-385 絶滅危惧 IB類(EN
73 Variimorda (Variimorda) kurosawai Takakuwa, 2001 / ハデキンオビハナノミ Ish, Iri      
74 Variimorda (Variimorda) kuyrasha Nomura, 1962 /  Japan      
75-1 Variimorda (Variimorda) maiae maiae Takakuwa, 2010 / マイキンオビハナノミ 基亜種 Og-an, Og-ot      
75-2 Variimorda (Variimorda) maiae shoui Takakuwa, 2010 / マイキンオビハナノミ 母島亜種 Og-hh      
76-1 Variimorda (Variimorda) miyarabi miyarabi Nomura, 1962 / ヒメキンオビハナノミ 基亜種 Amm, Ish, Iri   III-66-385  
76-2 Variimorda (Variimorda) miyarabi michioi Tsuru & Takakuwa, 2005 / ヒメキンオビハナノミ 与那国島亜種 Yon      
77 Variimorda (Variimorda) villosa Schrank von Paula, 1781 /  Japan; Russian Far East, Turkey, Iraq, Iran, Kazakhstan, Europe      
78 Yakuhananomia yakui (Kôno, 1930) / ヤクハナノミ HOK, HON; Russian Far East, China   III-65-377 Tomoxia yakui Kôno, 1930;
Yakuhananomia tsuyukii Takakuwa, 1978 / イワキヤクハナノミ
    Tribe Mordellistenini Ermisch, 1941
79 Asiatolida miyatakei Shiyake, 2000 / ミヤタケヒメハナノミ Amm, Okn, Ish, Iri      
80 Falsomordellina amamiana (Nomura, 1961) / スルスミヒメハナノミ Amm, Oke, Okn, Kum, Ish, Iri   III-395  
81 Falsomordellina castanea (Boheman, 1858) / クリイロヒメハナノミ Og-ot, Og-an, Og-cc, Og-hh; Guam, New Caledonia, Samoa, Fiji   III-67-396 Ermischiella castanea (Boheman, 1858)
82 Falsomordellina hahajimana Nomura, 1975 / ハハジマヒメハナノミ Og-cc, Og-an, Og-ni, Og-hh   III-396 情報不足(DD
Ermischiella hahajimana Nomura, 1975; Ermischiella chichijimana Nomura, 1975 / チチジマヒメハナノミ
83 Falsomordellina hasegawai (Nomura, 1951) / ハセガワヒメハナノミ HON, Its, KYU, Tsm, NKs, SKs, T-Nak, Amm, Okn, Ish, Iri, Yon   III-67-396  
84 Falsomordellina luteoloides (Nomura, 1961) / ナミアカヒメハナノミ HOK, HON, Iz-My, Iz-Hch, Awj, SHI, Shd, KYU, Tsm, Got, NOs, KKs, NKs, SKs, Yak, T-Nak, T-Sw, T-Aks, T-Tak, Amm, Tok, Oke, Okn, Kum, Myk, Ish, Iri, Yon; Taiwan, China III-67-395 Mordellistena luteora Kôno, 1932
85 Falsomordellina makiharai Tsuru, 2021 / マキハラヒメハナノミ Amm      
86 Falsomordellina nigriceps (Nomura, 1975) / ズグロヒメハナノミ HON?, Og-cc, Og-an, Og-ot, Og-ni, Og-hh, Og-mk,  III-396 絶滅危惧 II類(VU
Ermischiella nigriceps Nomura, 1975
87 Falsomordellina rosseola (Marseul, 1876) / タカオヒメハナノミ HON, Iz-My, Iz-Hch, Awj, Oki, SHI, Shd, KYU, Tsm, Shk, Got, KKs, NKs, SKs, Yak, T-Nak, T-Aks, T-Tak, Amm, Okn, MDt, Ish, Iri; Taiwan, China III-67-394 Falsomordellina takaosana takaosana (Kôno, 1932) / タカオヒメハナノミ 基亜種; Falsomordellina takaosana madara Nomura, 1966 / タカオヒメハナノミ 琉球亜種; Glipostenoda rosseola (Marseul) / チャイロヒメハナノミ
88 Falsomordellina vagevittata (Nakane, 1957) / ウスオビヒメハナノミ HON, KYU, SKs, T-Nak, Amm, Okn,    III-396 Falsomordellistena vagevittata Nakane, 1957; Ermischiella vagevittata (Nakane, 1957)
89 Falsomordellistena (Falsomordellistena) alpigena Tokeji, 1953 / ミヤマヒメハナノミ HOK, HON, SHI, Shd, KYU, Tsm, SKs III-393 原記載からは、クリゲヒメハナノミ / Falsomordellistena (Falsomordellistena) trichophora (Nomura, 1951)のシノニムと考えられている(Tsuru, 2021)
90 Falsomordellistena (Falsomordellistena) altestrigata (Marseul, 1876) / フタモンヒメハナノミ HON, Iz-My, Iz-Hch, Oki, SHI, Shd, KYU, Tsm, Got, KKs, SKs, Yak, T-Kch, Kue, Amm, Okn, Myk, Ikm, Krm, Ish, Iri, Hat, Yon; Taiwan, China III-67-392, 394 Falsomordellistena auriguttata Nomura, 1951 / キンモンヒメハナノミ
91 Falsomordellistena (Falsomordellistena) aurosuturalis Nomura, 1967 / ミナミシナノヒメハナノミ T-Nak, Amm, Ish; Taiwan     Taiwanが基産地
畑山武一郎, 2020. シナノヒメハナノミおよび近縁種ミナミシナノヒメハナノミ(新称)について(鞘翅目ハナノミ科ヒメハナノミ族). KORASANA, (93): 141-148.で日本新記録
92-1 Falsomordellistena (Falsomordellistena) formosana formosana (Pic, 1911) / タイワンヒメハナノミ 基亜種 Ish: Taiwan      
92-2 Falsomordellistena (Falsomordellistena) formosana boninensis Nomura, 1975 / タイワンヒメハナノミ 小笠原諸島亜種 Og-cc, Og-an, Og-ni, Og-hh   III-393 絶滅危惧 II類(VU)ボニンヒメハナノミ
92-3 Falsomordellistena (Falsomordellistena) formosana okamotoi (Kôno, 1935) / タイワンヒメハナノミ 日本本土亜種 HOK, HON, Iz-Hch, SHI, KYU, Tsm, Got, KKs, Yak, Okn III-67-392 Mordellistena superfusca Nomura, 1951 / コゲチャヒメハナノミ;
Falsomordellistena okamotoi (Kôno, 1935) / オカモトヒメハナノミ;
Falsomordellistena nipponica Nomura, 1957 / カタアカヒメハナノミ
93 Falsomordellistena (Falsomordellistena) hiranoi hiranoi Nomura, 1961 / ヒラノヒメハナノミ HON, KYU   III-393  
94 Falsomordellistena (Falsomordellistena) katoi Nomura, 1961 / カトウヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Amm III-67-392  
95 Falsomordellistena (Falsomordellistena) pseudalpigena Nomura, 1975 / ニセミヤマヒメハナノミ Og-cc, Og-an, Og-hh   III-393 絶滅危惧 II類(VU
96 Falsomordellistena (Falsomordellistena) rosseloides Nomura, 1975 / ニセチャイロヒメハナノミ Og-cc, Og-an, Og-ni   III-393 絶滅危惧 II類(VU
97 Falsomordellistena (Falsomordellistena) shinanoensis Tokeji, 1953 / シナノヒメハナノミ HOK, HON, KYU, Tsm, KKs, SKs III-67-392  
98 Falsomordellistena (Falsomordellistena) tokarana Nakane, 1956 / カタキヒメハナノミ Yak, T-Nak, Amm   III-67-392  
99 Falsomordellistena (Falsomordellistena) trichophora (Nomura, 1951) / クリゲヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Tsm, Ish; Taiwan, China III-394 Glipostenoda trichophora (Nomura, 1951)
100 Falsomordellistena (Falsomordellistena) watanabei Nomura, 1975 / ワタナベヒメハナノミ Og-cc, Og-an, Og-ni, Og-hh   III-393 絶滅危惧 II類(VU
101 Falsomordellistena (Falsomordellistena) yoshidai (Nomura, 1951) / ヨシダヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU III-67-392  
102 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) auriguttata Nomura, 1951 / キンモンヒメハナノミ HON, Shd, KYU III-67-392, 394  
103 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) aurofasciata (Nakane, 1949) / ナカネヒメハナノミ HON, SHI, KYU III-67-392  
104 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) auromaculata (Kôno, 1928) / カタビロヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU; Korea III-67-392 Falsomordellistena hiromichii Nomura, 1951
105 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) chrysotrichia (Nomura, 1951) / ビロウドヒメハナノミ HON, SHI, KYU, SKs, Yak III-394 Mordellistena chrysotrichia Nomura, 1951
106 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) hananoi (Nomura, 1951) / ハナノヒメハナノミ HON, SHI, KYU, Yak; Korea III-394 Mordellistena hananoi Nomura, 1951; Falsomordellistena kuri (Nomura, 1951)
107 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) hirasana Shiyake, 1996 / ヒラサンヒメハナノミ HON      
108 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) hyonosen Tsuru, 2020 / ヒョウノセンヒメハナノミ HON    
109 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) kimotoi (Chûjô, 1957) / キモトヒメハナノミ HON, SHI, KYU, Yak III-395 Glipostenoda kimotoi Chûjô, 1957
110 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) konoi yakushimaensis Nomura, 1951 / ホルンヒメハナノミ HON, SHI, KYU, SKs, Yak, T-Nak, Amm III-67-392  
111 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) loochooana Nomura, 1964 / オビヒメハナノミ Amm, Okn   III-394  
112 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) parca Tokeji, 1953 / ケシヒメハナノミ HON   III-394  
113 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) sasajii (Shiyake, 2001) / ササジヒメハナノミ HON, SHI   Glipostenoda sasajii Shiyake, 2001
114 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) satoi (Nomura, 1951) / サトウヒメハナノミ HON, Iz-O, SHI, KYU, Tsm, SKs, Yak III-67-392  
115 Falsomordellistena (Falsomordellistenoda) shibatai (Nomura, 1961) / シバタヒメハナノミ HON, KYU, Yak   III-67-394 Glipostenoda shibatai Nomura, 1961
116 Glipostena pelecotomoidea (Pic, 1911) / オオメヒメハナノミ HON, Iz-My, SHI, KYU, NKs, Yak, T-Nak, Amm, Okn, Ish; Taiwan, China III-67-396 Taiwanがタイプロカリティ
117 Glipostenoda excisa Nomura, 1967 / サケオヒメハナノミ T-Nak, T-Tak, Amm, Tok, Okn, Ish, Iri, Yon   III-67-394  
118 Glipostenoda fusciceps Nomura, 1967 / ウスクロズヒメハナノミ Amm, Ish, Iri   III-395  
119 Glipostenoda higashinoi Nomura, 1967 / ヒガシノヒメハナノミ HON?, KYU?, Ish; Taiwan   III-395 本州は千葉県から
120 Glipostenoda matsumurai (Kôno, 1932) / マツムラヒメハナノミ Tok, Iri; Taiwan, China   III-395  
121 Glipostenoda phengotrichia Nomura, 1951 / チャイロヒメハナノミ HON, Iz-My, Oki, SHI, Shd, KYU, Tsm, Got (Fuk), NOs, Yak, T-Nak, Amm, Tok, Okn, ; Taiwan, China   Glipostenoda hisamatsui Chûjô, 1956
122 Glipostenoda pseudoexcisa Nomura, 1975 / ニセサケオヒメハナノミ Og-ot, Og-an, Og-ni, Og-cc, Og-hh, Og-im   III-395  
123 Glipostenoda rarasana Nomura, 1951 / ララサンヒメハナノミ Amm, Okn, Ish, Iri; Taiwan   III-395  
124 Glipostenoda retusa Nomura, 1967 / ヤクシマヒメハナノミ HON, KYU, Yak III-395  
125 Glipostenoda shizuokana (Kôno, 1935) / シズオカヒメハナノミ HON, SHI, KYU, KKs, SKs, Yak, Tok; Taiwan, China III-67-394  
126 Glipostenoda yaeyamana Tsuru, 2021 / ヤエヤマチャイロヒメハナノミ Ish, Iri, Yon;   III-394 Glipostenoda lineatisuturalis Nomura, 1967
127 Konomorda porphyria (Nomura, 1951) / マエダヒメハナノミ T-Nak, Amm, Okn   III-390 Mordellistena (Mordellistena) maedai Nakane, 1956
台湾がタイプロカリティ
128 Konomorda takizawai (Kôno, 1932) / セアカヒメハナノミ HOK, HON, Iz-My, SHI, KYU, Tsm, Got (Fuk), Yak III-67-390 タキザワヒメハナノミ / Mordellistena (Mordellistena) takizawai Kôno, 1932; Mordellistena (Mordellistena) phaea Nomura, 1951; Mordellistena (Mordellistena) shimoyamai Chûjô, 1957
129 Mordellina aritai (Nomura, 1964) / アリタヒメハナノミ Okn, Iri, Yon   III-392 Mordellistena (Pseudomordellina) aritai Nomura, 1964
130 Mordellina atrofusca (Nomura, 1951) / トゲナシヒメハナノミ HOK, HON, Iz-N, Iz-My, Iz-Hch, SHI, Shd, KYU, Tsm, Got, NOs, KKs, SKs, Yak, Kue, T-Nak, Amm, Tok, Okn, Ish; Taiwan III-67-391 Mordellina atrofusca signatelloides (Nakane, 1956)
131 Mordellina brunneotincta (Marseul, 1876) / チャオビヒメハナノミ HON, Awj, SHI, Shd, KYU, Tsm, Shk, Cokn, Got, NOs, KKs, NKs, SKs, Tan, Yak, T-Nak, T-Tak, Amm, Oke, Okn; Taiwan, China III-67-391  
132 Mordellina hirayamai (Kôno, 1933) / ヒラヤマヒメハナノミ Yak, T-Nak, Amm, Tok, Oke, Okn, Ish, Iri, Yon; Taiwan   III-67-391 Mordellina uruma Nomura, 1966 / ウルマヒメハナノミ
133 Mordellina kimurai Tsuru, 2021 / キムラヒメハナノミ Amm, Okn, Ish      
134 Mordellina marginalis Nomura, 1967 / カタオビヒメハナノミ Ish, Iri; Taiwan   III-67-391 Taiwanがタイプロカリティ
135 Mordellina palleola Nomura, 1966 / ウスキヒメハナノミ KYU, T-Tak, Amm, Tok, Oke   III-392  
136 Mordellina signatella (Marseul, 1877) / フタオビヒメハナノミ HON, Iz-Hch, SHI, KYU, Got, KKs, Yak, T-Nak, T-Sw, Kik, Amm, Okn, Ish, Iri, Yon; Taiwan III-67-391 Mordellina (?) hidakai (Nomura, 1963) / ヒダカヒメハナノミ
137 Mordellina takakuwai Tsuru, 2017 / タカクワヒメハナノミ SHI, Shd, Okn, Kum    
138 Mordellina watanabei Tsuru, 2002 / ワタナベモンヒメハナノミ KKs, Ish, Iri, Yon      
139 Mordellistena comes Marseul, 1876 / クロヒメハナノミ HOK, HON, Tob, Iz-N, Iz-My, Hgr, SHI, Shd, KYU, Tsm, KKs, SKs,Yak; Korea III-67-388 Mordellistena kuro Nomura, 1951 / エゾクロヒメハナノミ
140 Mordellistena edashigei Chûjô, 1956 / エダシゲクロヒメハナノミ HON, T-Kch, T-Nak, T-Aks, T-Tak, T-Kdk, Kik, Amm, Kkr, Tok, Okn   III-67-388 Mordellistena tokaraensis Nakane, 1956
141 Mordellistena kirai Nomura, 1951 / キラクロヒメハナノミ HON, SHI, KYU; Korea III-67-388  
142 Mordellistena nomurai Tokeji, 1953 / ノムラクロヒメハナノミ HON III-388  
143 Mordellistena shirozui Nomura, 1951 / シロウズクロヒメハナノミ HON, SHI, KYU, Tsm III-67-388  
144 Mordellistena tokeji Nomura, 1951 / トケジクロヒメハナノミ HOK, HON, SHI, Shd, KYU, SKs; Korea III-389  
145 Mordellistenoda aka (Kôno, 1928) / アカヒメハナノミ HON, SHI, KYU, Tsm, KKs, SKs, Yak, Okn, Ish, Iri, Yon; Taiwan, China III-67-396  
146 Mordellochroa (Mordellochroalongula (Kôno, 1928) / オナガヒメハナノミ HON, SHI, KYU, Tsm, Got (Fuk), SKs III-67-390 Mordellina longula (Kôno, 1928) / クロズヒメハナノミ; Mordellochroa pygidialis Nomura, 1961 / オナガヒメハナノミ
147 Mordellochroa (Mordellochroa) hasegawai Nomura & Katô, 1959 / クロオナガヒメハナノミ HOK, HON   III-397  
148 Mordellochroa (Neotolidostena) taiwana Kiyoyama, 1987 / トゲナシトゲヒメハナノミ Ish, Iri; Taiwan     台湾がタイプロカリティ
149 Mordellochroa (Tolidostena) atripennis (Nakane, 1956) / クロバトゲヒメハナノミ KYU, T-Kch, T-Nak, Amm, Okn; Russian Far East, Taiwan   III-67-397 Tolidostena atripennis Nakane, 1956
150 Mordellochroa (Tolidostena) fusei Tokeji, 1953 / フセトゲヒメハナノミ HON   III-397 Mordellochroa japonica fusei Tokeji, 1953
151 Mordellochroa (Tolidostena) japonica Tokeji, 1953 / ナガトゲヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Tsm, KKs, SKs, Yak III-397 Mordellochroa japonica Tokeji, 1953;
Tolidostena japonica (Tokeji, 1953);
Tolidostena ermischi Nakane, 1956
152 Pseudomordellina ainonia (Chûjô, 1957) / アイノクロヒメハナノミ HOK   III-389 Mordellistena ainonia Chûjô, 1957
153 Pseudomordellina brevilineata Nomura, 1961 / カタスジクロヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU III-389 Mordellistena brevilineata Nomura, 1961
154 Pseudomordellina fujiyamai Nomura, 1951 / フジヤマクロヒメハナノミ HOK, HON, Iz-N, Iz-Hch, Hgr, SHI, KYU, Tsm, SKs, Yak; III-389 Mordellistena fujiyamai Nomura, 1951
155 Pseudomordellina fuscoapicalis Nomura, 1961 / アトグロヒメハナノミ HON, Iz-Kz, Hgr, SHI, Shd, KYU III-389 CPCでは、Mordellistena (Mordellistena) fusciapicalis Nomura, 1961; Mordellistena fuscoapicalis Nomura, 1961
156 Pseudomordellina fuscosuturalis (Nakane, 1961) / セグロヒメハナノミ HOK, HON, Iz-Kz, Iz-Hch, SHI, Shd, KYU, NOs, KKs,  III-67-389 SHIは、藤本博文,2018.畑山武一郎氏に同定して頂いた香川県産ヒメハナノミ族甲虫の記録.へりぐろ,(39):39.
Mordellistena fuscosuturalis Nakane, 1961
157 Pseudomordellina hatorii (Tokeji, 1953) / ハットリクロヒメハナノミ HON, SHI   Mordellistena hatorii Tokeji, 1953
Japan
158 Pseudomordellina insignata Ermisch, 1965 / コクロヒメハナノミ HON III-389 Mordellistena insignata Ermisch, 1965; Mordellistena (Mordellistena) inornata Nomura, 1961homonymy
159 Pseudomordellina kurosai Chûjô, 1957 / クロサクロヒメハナノミ HON, KYU, Yak   III-389 Mordellistena kurosai Chûjô, 1957
160 Pseudomordellina miyamotoi (Nakane, 1956) / ミヤモトクロヒメハナノミ T-Nak, T-Tak, Okn, Iri, Yon; Taiwan   III-389 Mordellistena miyamotoi Nakane, 1956
161 Pseudomordellina okinawana Nomura, 1963 / オキナワクロヒメハナノミ Okn   III-389 Mordellistena okinawana Nomura, 1963
162 Pseudomordellina ozeana Nakane, 1957 / オゼクロヒメハナノミ HOK, HON III-389 Mordellistena ozeana (Nakane, 1957)
163 Pseudomordellina tamana (Tokeji, 1953) / タマクロヒメハナノミ HOK, HON   III-389 Mordellistena tamana (Tokeji, 1953)
Mordellistena chujoi Hatayama, 1985 / チュウジョウクロヒメハナノミ
164 Pseudomordellistena amamiensis (Nomura, 1951) / アマミヒメハナノミ HON, Iz-N, Iz-My, Iz-Hch, Og-hh, Oki, SHI, Shd, KYU, Tsm, Got, NOs, Yak, KKs, SKs, T-Nak, T-Sw, Amm, Okn, Aka, Myk, Ikm, Ish, Iri, Yon; Taiwan III-67-390 Mordellistena amamiensis Nomura, 1951; Mordellina (Pseudomordellistena) amamiensis (Nomura, 1951)
165 Pseudomordellistena arakii (Nomura, 1951) / カタモンヒメハナノミ HON, NOs, T-Nak, Amm, Kkr, Okn III-390 Mordellistena (Pseudomordellistena) pseudohumeralis (Nakane, 1956)
166 Pseudomordellistena callichroa callichroa (Tokeji, 1953) / マエアカヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU III-67-390 Mordellistena callichroa Tokeji, 1953; Mordellina (Pseudomordellistena) callichroa callichroa (Tokeji, 1953)
167 Pseudomordellistena chibi (Kôno, 1932) / チビヒメハナノミ HOK, HON, Iz-My, SHI, Shd, KYU, Tsm, NOs, KKs, SKs III-391 Mordellistena chibi Kôno, 1932
Mordellina yamamotoi (Nomura, 1951) / ヤマモトヒメハナノミ
168 Pseudomordellistena kaguyahime (Nomura & Katô, 1957) / カグヤヒメハナノミ HOK, HON, Iz-Hch, SHI, KYU, Tsm, KKs, SKs; Taiwan III-67-390 Mordellina (Pseudomordellistena) kaguyahime (Nomura & Katô, 1957)
169 Pseudomordellistena koikei (Tokeji, 1953) / コイケヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Tsm, Yak III-67-390 Mordellistena koikei Tokeji, 1953
170 Pseudomordellistena kubotai (Nomura, 1951) / クボタヒメハナノミ HON, KYU; Korea III-390 Mordellistena kubotai Nomura, 1951
171 Pseudomordellistena mikado (Tokeji, 1953) / ミカドヒメハナノミ HON   III-391 Mordellistena mikado Tokeji, 1953
172 Pseudomordellistena nigrofusca (Nomura, 1951) / ウスグロヒメハナノミ HON   III-390 Mordellistena nigrofusca Nomura, 1951; Mordellina nigrofusca (Nomura, 1951)
173 Pseudomordellistena otohime (Nomura & Katô, 1957) / オトヒメハナノミ SHI, KYU, KKs, SKs III-391 Mordellistena (Pseudomordellistena) otohime Nomura & Katô, 1957
174 Pseudomordellistena palliata (Kôno, 1932) / ウスイロヒメハナノミ HOK, HON, KYU, Tsm III-391 Mordellistena palliata (Kôno, 1932);
Mordellina mentiens (Tokeji, 1953) / ニセウスイロヒメハナノミ
175 Pseudomordellistena pilosovittata (Nakane, 1956) / ケオビヒメハナノミ Tan, Yak, T-Nak, Amm, Okn, Ish, Iri, Yon; Taiwan   III-391 Mordellina (Pseudomordellistena) pilosovittata (Nakane, 1956)
176 Pseudomordellistena tsushimana Tsuru, 2021 / ツシマヒメハナノミ Tsm   III-391  
177 Pseudomordellistena tsutsui (Nakane, 1956) / クロバヒメハナノミ Yak, T-Nak, Amm, Ish, Iri; Taiwan   III-391 Mordellina (Pseudomordellistena) tsutsui (Nakane, 1956)
178 Pseudomordellistena vidua (Nakane, 1956) / タテオビヒメハナノミ T-Nak, Amm, Okn   III-390 Mordellistena vidua Nakane, 1956
179 Pseudomordellistena yezoensis (Chûjô, 1957) / エゾヒメハナノミ HOK, HON III-390 Mordellistena yezoensis Chûjô, 1957
180 Pseudotolida awana (Kôno, 1932) / アワヒメハナノミ HOK, HON, SHI, KYU, Tsm, SKs; Taiwan, China III-67-396 Pseudotolida mitsuhashii Nomura, 1951 / ミツハシヒメハナノミ;
Pseudotolida tokyoensis Nomura & Katô, 1959; Mordellistena menoko Kôno, 1932; Pseudotolida menoko (Kôno, 1932) /
メノコヒメハナノミ
181 Pseudotolida donan (Tsuru, 2004) / ドナンヒメハナノミ Amm, Ish, Iri, Yon     Mordellistenoda donan Tsuru, 2004
182 Pseudotolida multisulcata Nomura, 1966 / ムスジヒメハナノミ Ish, Iri   III-397  
183 Pseudotolida ohsumiana (Nakane, 1957) / オオスミヒメハナノミ HON, KYU, Got, KKs, SKs, Yak, Amm, Okn, Ish, Iri, Yon III-67-396 Glipostenoda ohsumiana Nakane, 1957; Mordellistenoda ohsumiana (Nakane, 1957)
184 Tolidopalpus galloisi (Kôno, 1932) / ガロアヒメハナノミ HOK, HON, Iz-Hch, SHI, KYU, Tsm, NKs, SKs, Yak, Amm, Okn; Taiwan, Russian Far East, Thailand(north) III-67-396 Tolidopalpus castaneicolor Ermisch, 1952